Laila Källman är grundare av Källsundskonsult & Försäljning AB och har 18 år erfarenhet från ledande befattningar inom kommuner och privat verksamhet. Hon har stor kompetens inom organisation och ledarskap och har även arbetat som handläggare inom LSS och äldreomsorg. Det senaste åren bedriver Laila verksamheten i eget företag som chef/ handläggare att hyra.

Utbildning

  • Mälardalens högskola Eskilstuna Socialomsorgslinje - Socialomsorg
  • Allmän Linje inom sektor för uttbildning inom vårdyrken inriktning mot äldre och handikappsomsorg