Biståndshandläggare Äldreomsorg & Funktionshinder
Chefsbefattning inom Äldreomsorg & Funktionshinder & Beställarenheter

LK KONSULT

åtar sig utredning och bemanningstuppdrag inom social verksamhet

Uppdragen utförs på plats i kommuner, landsting och företag i hela Sverige eller utgående från eget kontor.
LK Källsundskonsult erbjuder kompetens inom och erfarenhet av ett flertal av de IT-stöd som finns inom social verksamhet såsom: Treserva, Procapita, Magna Cura, Sofia Omfale, Pulsen Combina samt Paraply. 

 

Bakom LK Källsundskonsult står jag, Laila Källman med flerårig erfarenhet av arbete inom Äldre & Funktionshinder. Jag har socialomsorgs examen och har arbetat med socialt arbete sedan 1995 och som enhets och verksamhetschef inom äldreomsorg och funktionshinder mellan åren 1995-2012. Jag har också lång erfarenhet av utredning inom Äldre & Funktionshinder.

 

Välkommen att kontakta mig om ni behöver hjälp med utredningar eller bemanning till er verksamhet